夏婉安 Xia Wanan - 相思賦 Xiang Si Fu作詞:小簡單
作曲:小簡單

窗台明月
Chuang tai ming yue
佳人有約
Jia ren you yue
落花時節 惹鳳蝶
Luo hua shi jie re feng die
飛舞在青天
Fei wu zai qing tian

過往雲煙
Guo wang yun yan
飄然成仙
Piao ran cheng xian
相思眉間 君勿念
Xiang si mei jian jun wu nian
牽挂在心田
Qian gua zai xin tian

問君離愁幾許些
Wen jun li chou ji xu xie
夜輾轉夢纏綿
Ye zhan zhuan meng chan mian
春花秋月憶當年情結
Chun hua qiu yue yi dang nian qing jie
唯恐君忘卻
Wei kong jun wang que

只羨鴛鴦不羨仙
Zhi xian yuan yang bu xian xian
若無情自蹁躚
Ruo wu qing zi pian xian
樓台輕和歌聲無延
Lou tai qing he ge sheng wu yan
醉在君容顏
Zui zai jun rong yan

窗台明月
Chuang tai ming yue
佳人有約
Jia ren you yue
落花時節 惹鳳蝶
Luo hua shi jie re feng die
飛舞在青天
Fei wu zai qing tian

過往雲煙
Guo wang yun yan
飄然成仙
Piao ran cheng xian
相思眉間 君勿念
Xiang si mei jian jun wu nian
牽挂在心田
Qian gua zai xin tian

問君離愁幾許些
Wen jun li chou ji xu xie
夜輾轉夢纏綿
Ye zhan zhuan meng chan mian
春花秋月憶當年情結
Chun hua qiu yue yi dang nian qing jie
唯恐君忘卻
Wei kong jun wang que

只羨鴛鴦不羨仙
Zhi xian yuan yang bu xian xian
若無情自蹁躚
Ruo wu qing zi pian xian
樓台輕和歌聲無延
Lou tai qing he ge sheng wu yan
醉在君容顏
Zui zai jun rong yan

只羨鴛鴦不羨仙
Zhi xian yuan yang bu xian xian
若無情自蹁躚
Ruo wu qing zi pian xian
樓台輕和歌聲無延
Lou tai qing he ge sheng wu yan
醉在君容顏
Zui zai jun rong yan

Post a Comment

0 Comments